Každý rok sú 4 veľké Buddha dni, ktoré vo svete nazývajú 10 miliónovými dňami. Sviatky sa počítajú podľa tibetského lunárneho kalendára, takže každý rok pripadajú na iný kalendárny deň.

Pre rok 2023 sú to tieto:

7. marca
4. júna
21. júla
4. novembra

Pre rok 2024 sú to tieto:
24.2.
23.5.
9.7.
23.10.

V týchto dňoch tvorenie (manifestácia myšlienok) pôsobí o 10 miliónov silnejšie! 

Každá myšlienka, pocit a vyslovené prianie sa vystupňuje. Bez ohľadu na to, či vaša myšlienka, pocit, túžba, vôla a prianie budú pozitívne, alebo nabité negatívnym nábojom, znásobí sa 10 miliónov -krát silnejšie ako iné dni. 

V týchto dňoch sú energie veľa silnejšie ako inokedy. V tomto čase je vhodné myslieť na to, čo si prajete aby sa uskutočnilo vo vašom živote a negatívne pocity a myšlienky rýchlejšie viete uvoľniť (odpútať sa od nich).
Liečenie, čistenie, odrezanie sa od negatívnych energií (iných ľudí alebo návykov) sa udeje 10 miliónov silnejšie a všetko sa udeje oveľa rýchlejšie.

Myslite na to, že ak vyšlete myšlienku do Univerza, vráti sa k vám 10miliónov-krát silnejšie. Tak aké myšlienky chcete vysielať? Čo chcete, aby sa vám vrátilo?
Ideálne je v takýchto dňoch hneď ráno vyjadriť čoho sa chcete zbaviť, od čoho sa chcete odpútať a čo si prajete pritiahnuť do svojho života. Predstavte si to ako by to už bolo, precíťte situáciu ako by sa už stala a celý deň si tieto myšlienky a pocity sústavne pripomínajte. Snažte sa celý deň prežiť v láske, harmónii, v mieri a radosti. Snažte sa tento „stav“ preniesť aj na vašich blízkych, priateľov, spolupracovníkov a mentálne tiež na všetkých ľudí a na každú živú bytosť na Zemi.

Predstavte si, že Zem a všetko živé na Zemi je zdravé a preplnené láskou. Zapáľte sviečku a ponorte sa trochu do seba. Rozlúčte sa s bolesťou a inými negatívnymi energiami, naplňte svoje srdce láskou, prijatím, pochopením a odpustením – voči sebe aj smerom k iným ľuďom. Poďakujte sa za všetko, čo ste doteraz v živote dostali a dosiahli. 

Všetko, čo si v tieto dni budete priať, nech vyviera zo srdca.
Darujte si VEDOMÝ deň – a na čo ho využijete, závisí už len na vás!
Vedomý deň je taký, kedy si uvedomíte každú myšlienku, každú vetu a každý čin – predtým, než to vykonáte. Vedome usmerňujete svoje myšlienky, slová a činy.
Myslite v týchto dňoch len pozitívne a nezabudnite objať svojich blízkych!
Prajem vám, aby ste každý deň mali 10miliónový! 🙂

Zdroj dátumov je dalajlámová kancelária. Pôvodnú anglickú stránku si môžete pozrieť tu (so všetkými sviatkami v chronologickom poradí): Tibetbureau.in

Buddhove 10 miliónove dni pre nasledujúce roky sú:

Rok 2025Rok 2026Rok 2027Rok 2028Rok 2029Rok 2030
14.3.3.3.21.2.11.3.28.2.18.2.
11.6.31.5.20.5.7.6.27.5.17.5.
28.7.18.7.7.7.25.7.15.7.3.8.
11.11.1.11.22.10.9.11.29.10.17.11.