Kozmológia Mliečnej cesty

Doba sa zmenila. Už nehovoríme len o anjeloch, ale aj o ďalších svetelných bytostiach, ktoré nám pomáhajú. Pomaly sa dostáva do povedomia aj vedomie, že naša duša má nejaký pôvod, patrí do nejakej rodiny a má za sebou množstvo galaktických zážitkov. A to všetko je už možné objaviť a spomenúť si. Ak ste sa už na túto cestu vydali, odporúčam vám seminár Kozmológia I Ak…