Pre veľký záujem sa v roku 2023 obnovujú jednodňové meditačné stretnutia.

Najbližší voľný termín je 20.5.2023 v Dunajskej Strede.

Jednodňové meditačné stretnutia venujeme vždy aktuálnemu dianiu a energiám z nich vyplývajúc. Počas dňa meditujeme a zameriavame sa na rôzne témy, vždy podľa potreby. Konkrétne informácie sú uvedené pri prihláške. Program je závislý vždy od energie skupiny.

Rok 2023 je rokom anjelov a Kristovho vedomia, preto sa v meditáciách sa necháme viesť anjelmi.

Veľkú časť dňa venujeme aj zodpovedaniu otázok účastníkov, povieme si duchovné riešenie aktuálnych osobných problémov, prípadne vám odovzdám techniky, ktoré u mňa roky fungujú – k dosiahnutiu harmonického života v ľahkosti a radosti.

Viac informácii nájdete v mailoch, ktoré posielam mojim odberateľom. (Registrácia cez formulára – nájdete ho na úvodnej stránke)

Voľné termíny:
20.5.2023

Podmienka účasti je prečítanie knihy Kozmická Láska.

Prečo je táto podmienka?
Odkedy sa mi otvorili galaktické spomienky duše, dnes už neviem hovoriť inak ,len v súvislosti s týmito informáciami. A preto ak sa na stretnutiach odvolávam na moje spomienky, ktoré sú spísané v knihe Kozmická Láska, a účastník ju nečítal, nevie problematiku dostatočne nacítiť a tak jednak nemá z toho stretnutia toľko, ako by mohol mať, a jednak nevie plynúť s energiou skupiny (doslovne ju brzdí).Storno podmienky:
V prípade stornovania účasti 14 dní pred termínom, vracia sa celá uhradená suma. Po tomto dátume poplatok za akciu nie je možné nárokovať späť.
Ak sa nemôžete zúčastniť stretnutia, no zistili ste to 14 alebo menej dní pred termínom, nájdite si namiesto vás náhradu, ktorá pri vypĺňaní prihlášky napíše do poznámky, že sa hlási na vaše miesto a už nemusí uhrádzať poplatok (uhradí ho vám).