Všetky moje knihy majú anjelskú tematiku. Sú to prepísané moje denníky, alebo príbehy, ktoré mi diktovali anjeli. Dnes už viem, že to, čo som si nezažila ja, je stiahnuté z Akasha kroniky. No väčšinou sa všetky príbehy prepálili cez moju dušu…

Trio anjelských kníh: Prebudili ma anjeli, Život s anjelmi a Cesta k Svetlu
Knihy s viacdimenzionálnou tematikou: Kozmická Láska a Galaktické vedomie

Knihy môžete kúpiť vo všetkých kníhkupectvách, no s venovaním od autorky len u mňa: