Proces učenia v piatich kapitolách (Portia Nelson)

1. kapitola
Prechádzam sa po ulici.
Na chodníku je obrovská jama.
Spadnem do nej.
Som stratený/á – bez nádeje.
Nie je to moja chyba.
Kým sa dostanem von, prejde celá večnosť.

2. kapitola
Prechádzam sa po tej istej ulici.
Na chodníku je obrovská jama.
Tvárim sa, že ju nevidím.
Znova do nej spadnem.
Nechce sa mi veriť, že som znova tam, kde som bol/a.
Ale nie je to moja chyba.
Kým sa dostanem von, znova prejde veľa času.

3. kapitola
Prechádzam sa po tej istej ulici.
Na chodníku je obrovská jama.
Vidím, že je tam, predsa do nej spadnem.
Toto je už zvyk…
Mám otvorené oči, viem, kde som.
Je to moja chyba.
Z jamy sa dostanem von okamžite.

4. kapitola
Prechádzam sa po tej istej ulici.
Na chodníku je obrovská jama.
Obídem ju.

5. kapitola
Prechádzam sa po inej ulici.

Portia Nelson (1920-2001): Populárna speváčka, skladateľka, herečka a spisovateľka.