Na istom stretnutí sme dostali úlohu, napíšte pravidlá, ktorých sa chete držať, ktoré chcete odovzdať svojim deťom. Ak by ste mali kráľovstvo, ktoré pravidlá by boli vytesané do kameňa?

Vtedy som ich spísala a dnes, po rokoch si stále myslím, že sú vhodné. Aj preto ich máme vyvesené na stene v našom byte.

Uvádzam naše pravidlá, možno vás to inšpiruje k tým vašim…

Pravidlá nášho domu

  1. Vždy sa usmievaj.

  2. Pomôž, ak vidíš, že je niekto v núdzi.

  3. Každé ráno začni s vierou v krásny deň. Buď šťastný!

  4. Každý večer sa poďakuj za všetko, čo ťa stretlo. Buď vďačný!

  5. Neposudzuj. Ži svoj život s ľahkosťou.

  6. Maj sa naozaj rád!

  7. Ak sa musíš rozhodnúť, polož si otázku: Čo by teraz spravila Láska?

A keď už píšem o pravidlách, v našej rodine sa držíme aj týchto: