Vážený kupujúci,

aby ste si mohli kúpiť tovar cez náš internetový obchod, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1.    Kto sme?
Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť:
Obchodné meno: Akadémia-MIA s.r.o.
Registrovaná v Obch. registri Okresného súdu v Trnave, Oddiel: Sro, Vložka č.: 20551/T
Sídlo: Októbrová 1512/54, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 36824909
 Zast.: Ing. Monika Jakubeczová                                                      
(ďalej len „prevádzkovateľ“)
 

2.    Aké osobné údaje spracúvame?
a) Zákazník
Aby sme vám mohli predať a doručiť tovar a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu:  meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa pre doručenie, tel.č., email.
Marketing
Aby sme vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách a obracať sa na vás s prieskumom trhu,  spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email.

3.    Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?
a)    E-shop
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.
b)    Marketingová komunikácia
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.  

4.    Ako nám môžete dať súhlas?
Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:
•    cez online objednávkový formulár pri eshope;
•    cez online formulár pri registrovaní pre odber newslettra,

5.    Ako môžete súhlas odvolať?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať
•    kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého mailu tohto charakteru;
•    zaslaním oznámenia na email laska/zavináč/kozmicka.sk
•    zaslaním oznámenia poštou na adresu spoločnosti, uvedenej v prvom bode

6.    Komu vaše údaje poskytujeme?
S vašim súhlasom poskytujeme osobné údaje len v prípade objednávok z eshopu spoločnosti nášho externého účtovníka a tiež online aplikácii na vystavenie faktúr.
Údaje pre zasielanie newslettrov poskytujeme online aplikácii na zasielanie newslettrov.

7.    Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
a)    Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
b)    Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
c)    Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.
d)    Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

8.    Kam prenášame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje neprenášame do tretej krajiny.

9.    Na koho sa môžete obrátiť?
Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na
Meno a priezvisko: Monika Jakubeczová
Email: laska/zavináč/kozmicka.sk

10.    Nie ste spokojný/á?
Ak nie ste spokojný/á s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email laska/zavináč/kozmicka.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

11.    Ako spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

12.    Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?
Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Všetky osobné údaje spracúvané na serveri našej spoločnosti sú šifrované.

13.     Máte právo požiadať o:

– prístup k vašim osobným údajom
– opravu vašich osobných údajov
– vymazanie vašich osobných údajov
– obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov

Na základe vašej žiadosti zaslanej emailom na monika/zavináč/jakubeczova.sk vám vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní, oprave či výmaze vašich osobných údajov našou spoločnosťou. Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného mesiaca. 

14. Súbory cookies

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

15.    Záverečné ustanovenia
Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 15.5.2018
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

V Dunajskej Strede, 15.5.2018, aktualizované 1.2.2022