Ako je možné, že niekomu po veštení vyjde skoro všetko tak, ako to bolo podané vešticou, no niekto je sklamaný, lebo nič sa z toho neudialo.

Rada by som vám vysvetlila svoj pohľad, ako to vnímam ja, ako som to nacítila pri svojom napájaní sa na vyššie dimenzie.

Informácia, ktorá tvorí základ veštenia ide cez tri filtre. Táto informácia, obraz možnej budúcnosti z Akasha kroniky prechádza cez tri vrstvy, ktoré môžu meniť a deformovať ten pôvodný.
Obraz budúcnosti v Akasha kronike, ku ktorému sa veštkyňa dostáva sa tvorí v tom momente, kedy sa nato pozrieme. Vytvorí sa na základe činov, slov a myšlienok jedinca – dovtedy uložených v tejto kronike.

Pri výklade budúcnosti sa uplatňujú tieto tri filtre:

  • 1. filter je vedomostná úroveň veštice

Obraz v Akasha kronike je daný. No ako ho prečíta osoba, ktorá sa na tento obraz pozrie, závisí od jej duchovnej úrovne, od vyzretosti duše, proste od vibračnej „kvality“ veštkyni. Každý človek je na nejakej ceste svojho uvedomenia a to vo veľkej miere ovplyvňuje úroveň, po ktorú môže ísť (do akej hĺbky sa dostane) a ako vie navnímať vyššie dimenzie. V preklade: obraz, ktorý prečíta, nemusí byť celistvý so všetkými súvislosťami.

  • 2. filter je spôsob a slová veštkyne pri odovzdávaní informácii

Veštica môže byť akokoľvek dobrá, môže daný obraz prečítať geniálne presne, ale veľmi záleží na tom, ako to, čo videla (cítila, počula) v Akasha kronike, odovzdá osobe, ktorá čaká na výklad. Aké slová použije, ako opíše stav, ktorý ona chápe. Keď ja odovzdávam odkazy, opisujem a prirovnávam „obrazy“ a pocity dovtedy, kým nie som na 100% istá, že ten človek chápe moje slová tak, ako som ich nacítila ja. Často aj poprosím ľudí, aby mi svojimi slovami povedali, čo vlastne pochopili z toho odkazu, čo som odovzdala. A kým nevidím, že to je okej, dovtedy im to vysvetľujem z rôznych uhľov pohľadu…
Ak tento druhý filter je zanedbaný a veštica si môže myslieť, že jej slová boli pochopené tak, ako ich ona myslela, pritom si to neoverí, a záujemca si pod vyslovenými slovami predstaví niečo úplne iné, tak sa informácia z Akasha kroniky ďalej deformuje a vzďaľuje od skutočnosti. Dokonca to môže mať aj nepríjemné následky, keďže si záujemca pretvorí, preprogramuje budúcnosť, práve obrazmi, ktoré si podľa vypočutých a nesprávne pochopených slov vytvorí.

  • 3. filter je o tom, ako to záujemca pochopí.

Často sa stane, že sa vydáme k veštici s očakávaním, že nám potvrdí to, čo cítime. Sme náchylní počuť to, čo chcem počuť a nie to, čo je naozaj vyslovené. Ak predpokladáme, že veštkyňa je naozaj dobrá, ak sa snažila odovzdať informácie presne, môže sa stať, že pri odkaze „osudový partner“ záujemca bude počuť „ideálny partner“. A to je veru veľký rozdiel. V živote stretávame ľudí preto, aby nám niečo zrkadlili, aby sme sa niečo naučili, pochopili, napravili, alebo sa posunuli. Osudový partner môže byť aj tyran, ktorý nás dovtedy bude psychicky podkopávať, kým sa mu sebavedome nepostavíme a nezačneme bojovať za svoje hodnoty. A to veru nie je obraz ideálneho partnera. Preto je tento tretí filter pri predpovedaní budúcnosti tiež veľmi dôležitý. Najlepšie je, nahrať si výklad kvalitnej veštice a potom si to počúvať dovtedy, kým naozaj nepochopíme tie slová tak, ako boli mienené. Ak už ste sa teda už k tej veštkyni rozhodli ísť 🙂

Túto tému rozoberám a vysvetľujem aj vo videu: