V máji 2022 vyšla moja najnovšia kniha Galaktické vedomie – s témou multidimenzionálneho vnímania seba aj všetkého čo je…

Anotácia:

Hlavným odkazom románu Galaktické vedomie je ukázať reálny život ľudí, ktorí žijú svoju multidimenzionalitu v 3D prostredí. Príbeh hlavnej hrdinky, ktorej sa zrúti celý svet a postupne prechádza obrovskou transformáciou duše je vsadený do obdobia celosvetovej pandémie. V procese osobného vzostupu jej pomáhajú ľudia, ktorí jej postupne prichádzajú do cesty a svojím vzorom ukazujú smer, kadiaľ kráčať k šťastnému a naplnenému životu. Prostredníctvom reálnych životov ľudí žijúcich na Slovensku v rokoch 2020 a 2021, v čase vzostupu planéty Zem, môže čitateľ vidieť nielen to, ako sa žije s 5D vedomím, ale nepriamo prijímať i cenné rady a postupy pre osobné prebudenie do svojho multidimenzionálneho vedomia. Galaktické vedomie nadväzuje na román Kozmická Láska, hoci nie je jeho priamym pokračovaním. Oslovuje široké spektrum duchovných čitateľov, ktorí sa okrem iného zaujímajú aj o vlastný kozmický pôvod. Autorka bestsellerov anjelských kníh, ktorej sa pred rokmi otvorili vlastné galaktické spomienky, votkala do príbehu aj svoje vlastné skúsenosti, zasvätenia a zážitky z vyšších sfér.

Knihu nájdete v eshope na tejto stránke. Odporúčam ju čítať potom, ako ste si prečítali Kozmickú Lásku. V opačnom poradí síce kniha nestráca na hodnote, no ochudobníte sa o krásne momenty poznania, AHA efektov, ktoré zažijete len ak už poznáte príbeh Kozmickej Lásky.

Obsah knihy:

Prológ
Spomienky
Dovoliť si
Rúca sa celý svet
Čakáme na teba
Stretnutie s anjelom
Zvukoterapia
Energia v tónoch
Energia v obrazoch
Drakoniaci a reptiliáni
Rody duší
Žena zo Síria
Stretnutie s vílou
Niečo sa mení
Esencia Márie Magdalény
Hviezdne mená
Kozmická Matka
Znovuzrodenie
Kristov chrám
Prienik času a priestoru
Milovaná
Multidimenzionálne milovanie
Dôvera
Boj Tmy a Svetla
Nové energie a precesia
Tu a Teraz
Všetko je tak, ako má byť
Vedomé vzťahy
Nov
Energia v bylinkách
Energia vo vode a oleji
Energia v krištáľoch
Bytosti v krištáľoch
Mimozemšťanka
Zrodenie duše
Levia brána
Tvorenie
Tvoríme si vlastnú realitu
Kto je Peet?
Už nikdy viac
Misia
Kde je Pravda?
Anjeli na zemi
Dozrel čas
Aliancia Svetla
Čas
Čo bude ďalej?
Vykroč
Slovo autorky

Odporúčam:

V knihe predstavujem asi 30 nádherných svetelných bytostí žijúcich na Slovensku z ktorých by som chcela vyzdvihnúť moju hviezdnu rodinu, hviezdne ženy, s ktorými tvoríme kruh „Kozmická Láska“. Rozpoznali sme sa práve vďaka knihe Kozmická Láska, následne na pokyn anjelov sme sa spojili aj fyzicky a od obdobia pandémie spoločne tvoríme svetelné mosty pre vzostup Zeme.
Predstavujem vám ich (podľa poradia v knihe):

Isabela: na FB Arianel Akia Veronika a jej webstránka: www.lifecode.sk

Zara: na FB Adalíía Alma Murín (Saška)

Diana: Veronika Petrovičová a jej webstránka: www.mysticstones.sk

Soraya: na FB Romana Dios Hudecová

Lenka Magdalénka: na FB Andrea Jurkovičová Awakening a jej webstránka: www.anrad.sk

Mária Luna (Kozmická Matka): na FB Mab Junga Miháľ a jej stránka videí na YouTube.com

Ella (Mimozemšťanka): na FB Jesska Vladimírovna

A len pre úplnosť kruhu: Kamila, Viki, Petra: na FB: Monika Jakubeczová – Galaktická historička a jej webstránka: Kozmicka.sk